Dostawa, Zwroty i Reklamacje

Przy zakupach na kwotę 300 zł i więcej oferujemy bezpłatną dostawą na terenie polski firmą kurierską. Poniżej 300 zł koszt kuriera 20 zł.

Obiór osobisty jest możliwy jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu, we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44.

ZWROTY

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, poza salonem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem.

Instrukcja zwrotu towaru:

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez przesłanie za pośrednictwem formularza (POBIERZ FORMULARZ ZWROTU) z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia oraz informacją jakie produkty życzą sobie Państwo zwrócić.
 2. Dokonanie zwrotu możliwe jest poprzez wypełnienie formularza zwrotu zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów lub informację, o której mowa w ust. 3 poniżej.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów.
 4. W terminie do 14 dni od dnia, w którym prześlą Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów należy zwrócić towar:
 5. Wysyłkowo za pośrednictwem kuriera:
 6. a) W obecności kuriera należy zapakować produkty w bezpieczny sposób:

– umieść produkty w oryginalnych opakowaniach.

– jeśli został wypełniony formularz zwrotu to dołącz go do przesyłki.

– na kopercie kurier zamieści etykietę zwrotną, zaadresowaną na Fundacja DIGNUM

 1. b) Wyślij produkty.

Adres do zwrotów:

Sklep Internetowy DIGNUM Biżuteria Charytatywna,  Fundacja DIGNUM, 51-317 Wrocław, ul. Sycowska 44

Z dopiskiem: “ZWROT”.

 1. Uprzejmie informujemy, że zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany towar powinien posiadać wszystkie metki oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.
 2. Zwrot dokonanych przez Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 3. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny zgodzą się Państwo na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania zwracanych towarów.

REKLAMACJE

 1. W celu zgłoszenia reklamacji prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

a). Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji (POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI) lub zgłoszenie reklamacji na adres bizuteria@fundacja-dignum.org

b). Wypełniony formularz bądź też oświadczenie o składanej reklamacji prosimy o wydrukowanie i podpisanie.

 1. c) Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji prosimy przesłać na adres:

Sklep Internetowy DIGNUM Biżuteria Charytatywna,  Fundacja DIGNUM, 51-317 Wrocław, ul. Sycowska 44

Z dopiskiem: “REKLAMACJA”.

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji towarów. O decyzji Rzeczoznawcy zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.
 2. W przypadku wysyłki towaru zakupionego w Sklepie Internetowym, zostanie odesłany na adres podany podczas składania zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej www.bizuteria-dignum.pl ). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Legenda:

/* dotyczy Klientów, będących konsumentami

Dokumenty do pobrania:

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI